Go to content Go to menu

Wykorzystanie kredytu gotówkowego w celu wsparcia budżetu gospodarstwa domowego to korzystna perspektywa, ale wcześniej warto zrozumieć, w jakich warunkach gospodarczych, prawnych i technologicznych pożyczka krótkoterminowa opłaca się najbardziej. W artykule poznasz zasady oceny opłacalności kredytów gotówkowych.

Charakterystyka kredytów gotówkowych i norm udzielania pożyczek

Kredyt gotówkowy to zadłużenie krótkoterminowe. Większość kredytów gotówkowych spłaca się najczęściej w 2 – 3 lata. Chwilówka to jeden z wyjątków, ponieważ po zaciągnięciu podobnego długu masz do dyspozycji tylko jednorazowy termin spłaty wraz z odsetkami. Im bardziej uzależniasz budżet domowy od kredytu, tym termin spłaty się wydłuża, a to powoduje skrajne konsekwencje ekonomiczne. Lepiej korzystać z kredytów gotówkowych w stosunkowo krótkich terminach spłaty, bo to znacznie większe bezpieczeństwo. Nawet po wystąpieniu kryzysu ekonomicznego jesteś w stanie zabezpieczyć interesy w budżecie domowym. Kredyt gotówkowy opłaca się najbardziej przy niskich stopach procentowych notowanych w gospodarce. Stopami procentowymi, czyli polityką monetarną zarządza Narodowy Bank Polski. W Polsce panuje od lat okres niskich stóp procentowych, ale już widać pierwsze oznaki rosnącej inflacji, co automatycznie spowoduje wzrost stóp procentowych, na początku jednak niewielki. Kredyt gotówkowy opłaca się też przy niskich kosztach pozaodsetkowych, obecnie regulowanych odpowiednimi ustawami. Nie możesz już zapłacić za kredyt lichwiarskiego oprocentowania, co powodowało wiele bankructw gospodarstw domowych. Kredyt gotówkowy opłaca się przy dobrych, stabilnych zarobkach, ponieważ wtedy masz większe pole do negocjacji. Większości kredytów gotówkowych nie trzeba zabezpieczać majątkiem trwałym, a jedynie stosownymi oświadczeniami o poddaniu się windykacji. Dzięki temu naturalnie ograniczasz formalności przy podpisywaniu umowy. Najlepiej również nie przekraczać rat w stosunku większym niż 50% uzyskiwanych dochodów. Nawet dobra optymalizacja wydatków przy takiej wartości jest bardzo ryzykowna. Naturalnie im mniej formalności przy kredycie gotówkowym, tym lepiej. Z minimalnymi formalnościami masz do czynienia w pożyczkach internetowych. Pożyczki internetowe to najszybciej rozwijający się segment zadłużenia w Polsce nie tylko ze względu na ograniczenie formalności, ale na możliwość obcięcia kosztów funkcjonowania biznesu pożyczkowego.

Efektywne porównywanie kredytów gotówkowych i najważniejsze normy prawne

Kredyty gotówkowe zawsze porównuj, ale nie tylko pod względem rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, bo to najczęściej wskaźnik nieco mylący. Im krótszy termin pożyczki, tym RRSO większe, co może budzić wśród klientów duże wątpliwości. Dobrze, jeżeli porównasz faktyczne raty i opinie o instytucji finansowej. Opłacalność kredytów gotówkowych rośnie, szczególnie przez zastosowanie limitów w ustalaniu kosztów pozaodsetkowych. Udoskonalenie rynku kredytowego leży w interesie społecznym. Kredyt gotówkowy to bowiem jedna z najlepszych alternatyw w porównaniu do programów socjalnych. Nawet osoba wykluczona finansowo, z niewielkimi dochodami powinna mieć dostęp do kredytów gotówkowych w przystępnej formie. Przed zaciągnięciem zobowiązania zapoznaj się również z ustawą o kredycie konsumenckim, z prawem bankowym, a także z szeregiem zmian dotyczących tzw. ustawy antylichwiarskiej. W ten sposób dokładnie ocenisz własne możliwości na rynku kredytowym. Czy twoim zdaniem kredyt gotówkowy opłaca się w obecnych warunkach?