Go to content Go to menu

Najważniejsze prawa kredytobiorcy

środa, luty 14, 2018

Kredytobiorca pragnący nawiązać dogodną współpracę z bankiem detalicznym lub firmą pożyczkową powinien skupić się przede wszystkim na poznaniu wszystkich przysługujących praw. W artykule otrzymasz listę najważniejszych praw kredytobiorcy w związku z podpisywaniem dowolnej umowy kredytowej. Dzięki temu nie popełnisz kluczowych błędów przy negocjacjach z doradcą kredytowym i ochronisz znacznie lepiej interesy gospodarstwa domowego porady znajdziesz na https://www.ulicafinansowa.pl.

Jakie prawa posiada kredytobiorca w praktyce?
Zaciąganie kredytu gotówkowego w aktualnych warunkach gospodarczych nie jest problematyczne. W dalszym ciągu jednak warto precyzyjnie monitorować umowy z instytucjami finansowymi, a także porównywać nowe możliwości na rynku pożyczek krótkoterminowych. W ten sposób wygenerujesz większe oszczędności przy obsłudze zobowiązania. Do najważniejszych praw kredytobiorcy należy wgląd do wszystkich informacji o kredycie gotówkowym, czy naturalnie innych formach zobowiązania. Chodzi już nie tylko o przekazanie szczegółowych informacji o kosztach całkowitych obsługi zobowiązania, ale o czytelność danych. Jeżeli nie rozumiesz prezentowanych informacji wystarczy poprosić doradcę kredytowego o ich szczegółowe, jasne omówienie. W przeciwnym wypadku masz prawo do wycofania się z podpisania umowy kredytowej, bez żadnych dodatkowych konsekwencji. Kredytobiorca posiada prawo do rozwiązania umowy w przeciągu czternastu dni od jej podpisania, bez podawania przyczyny. Poza tym możesz bez problemu pozyskać formularz umowy kredytowej, aby przeczytać wszystkie warunki w domu. Standardowo doradca w firmie pożyczkowej zachęca kredytobiorcę do natychmiastowego podpisania umowy, co jest próbą nacisku, pewnej manipulacji. Znajomość własnych praw umożliwia w dużym stopniu monitorowanie zachowań doradcy kredytowego i prognozowanie jakości współpracy w dłuższej perspektywie.

Podstawowa ochrona kredytobiorcy i odpowiedzialność za spłatę zobowiązania
Kredytobiorców chroni w dużym stopniu limit ustanowiony na oprocentowaniu nominalnym, a także na kosztach pozaodsetkowych. W obecnych warunkach funkcjonowania firm pożyczkowych nie można zmuszać kredytobiorcy do spłaty zawyżonych wartości pożyczki gotówkowej. W razie wystąpienia podobnego problemu kredytobiorca wchodzi pod ochronę wymiaru sprawiedliwości. W razie większych problemów formalnych z pożyczkodawcą kredytobiorca dysponuje naprawdę pokaźnym arsenałem środków obrony. Warto je wykorzystywać, aby oczyszczać rynek z nieuczciwych podmiotów. Kredytobiorca posiada tak naprawdę sporo praw, a jednocześnie dwa podstawowe obowiązki. To konkretnie spłata podjętego zobowiązania w założonym terminie oraz podawanie bankowi, czy firmie pożyczkowej danych o wartości zabezpieczeń, czy innych wymaganych do określenia ryzyka umowy. Banki detaliczne oraz firmy pożyczkowe funkcjonują w dość trudnym otoczeniu prawnym. Z drugiej strony to otoczenie przyjazne konsumentom. Nie dziwi zatem wyraźny wzrost zainteresowania kredytami gotówkowymi.

Prawo po stronie kredytobiorcy
Prawo w ostatnich latach zmienia się na korzyść kredytobiorców, ale to wcale nie oznacza, że możesz podpisywać dowolną umowę, bez szczegółowej analizy kosztów. Procedura udzielania kredytu gotówkowego z reguły eliminuje błędy ekonomiczne, natomiast formalnych często nie. Im bardziej rozbudowana instytucja finansowa, tym zazwyczaj większy nacisk na dopełnienie wszystkich obowiązków. Firmy pożyczkowe są narażone na negatywne opinie kredytobiorców, szczególnie w przestrzeni multimedialnej, co w wielu przypadkach uniemożliwia wręcz utrzymanie się na rynku.