Go to content Go to menu

Małżeństwo to bardzo poważny krok w życiu, ale zaciągnięcie kredytu hipotecznego to również niezwykle skomplikowana decyzja. W związkach nieformalnych pojawia się pytanie, czy jeszcze przed ślubem warto postarać się o kredyt hipoteczny, aby lepiej wejść we wspólną codzienność. Jak podchodzić do podobnego dylematu?

Stan cywilny nie ma tak wielkiego znaczenia przy analizie kredytowej

Stan cywilny kredytobiorców nie ma w praktyce znaczenia. Główne zalety układu to połączenie dwóch zdolności kredytowej, zsumowanie dochodów netto, co umożliwia kredytowanie znacznie droższej nieruchomości, często w bardziej luksusowej lokalizacji. Partnerzy podejmujący decyzję o wspólnym kredytowaniu odpowiadają za zobowiązanie solidarnie, całym majątkiem, chyba, że podpiszą intercyzę już w ramach małżeństwa. Co to zmienia? Intercyza umożliwia sprawiedliwy podział odpowiedzialności za spłatę w odniesieniu do poziomu zarobku lub ustalenie elastycznych warunków podpisania umowy o kredyt hipoteczny. Poza tym intercyza ogranicza ryzyko przejęcia całego zadłużenia przez jednego z partnerów w przypadku pojawienia się poważnego kryzysu.

Co w przypadku rozpadu relacji?

W kredycie hipotecznym na zasadach nieformalnego związku można ustalić podobne zasady, jakie panują przy intercyzie u małżonków. Jeżeli związek nieformalny się rozpadnie wystarczy procedura odkupienia udziałów, odstąpienia od długów, aby całe zobowiązanie przeszło tylko na jedną osobę. To jednak spore ryzyko, ponieważ niewystarczająca zdolność kredytowa wymaga wniesienia dodatkowych zabezpieczeń. Najczęściej spotyka się sytuację, w której po zakończeniu nieformalnego związku nieruchomość się sprzedaje, aby spłacić bank.

Niższa zdolność kredytowa, a problem kosztów utrzymania

Konkubinat to z reguły nieco niższa zdolność kredytowa. Bank bowiem inaczej analizuje koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Oddzielnie dla każdej osoby. Nieformalnego związku nie łączy się w jedno gospodarstwo domowe, chociaż praktyka może pokazywać zupełnie inny obraz. Małżeństwa w dalszym ciągu traktuje się, jako bardziej wiarygodne.

Główne zalety kredytowania w związku nieformalnym:

  • w przypadku rozpadu więzi wystarczy zamknąć tylko kredyt hipoteczny (sprzedaż nieruchomości i spłata banku),
  • połączenie zdolności kredytowych i większy potencjał zadłużenia,
  • sprawiedliwy podział własności dopasowany do poziomu dochodów na życzenie,
  • dwie osoby szybciej osiągają wymagany wkład własny.

Podsumowanie

Związek nieformalny to szansa zaciągnięcia kredytu hipotecznego, praktycznie tak trwałego, jak większość małżeństw.