Go to content Go to menu

Lokaty bankowe.

wtorek, kwiecień 10, 2018

Lokata Mobilna jest ofertą przygotowaną przez Bank BZ WBK. Jest to propozycja z oprocentowaniem wynoszącym 2,50% w skali roku, jaką możemy założyć na 4 miesiące. Na lokatę można wpłacić środki pieniężne od 1000 złotych do maksymalnie 20 000 złotych. Warunkiem niezbędnym, aby można było założyć lokatę jest założenie konta w banku. Najlepszą ofertą jest konto jakie chcę. Jest to jedna z lepszych propozycji jakie można znaleźć na rynku jeżeli chodzi o konta osobiste. Lokatę możemy założyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej. energoLOKATA 3M Gwarantowana została przygotowana przez neoBANK. Klienci, którzy skorzystają z tej oferty mogą liczyć na oprocentowanie 2,40% w skali roku. Jest to lokata jaką założymy na 3 miesiące wpłacając na nią od 1000 złotych do 400 000 złotych. Trzeba być nowym klientem banku, aby móc skorzystać z tej oferty. Nie skorzystamy z niej również bez konta osobistego w banku, lub chociaż trzeba założyć rachunek techniczny. Wszystko można zrobić za pośrednictwem neoBANK24. Maksymalna kwota jaką można wpłacić na wszystkie lokaty w tym banku nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych. NeoBank jest jedną z części Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.

W Idea Banku można znaleźć wiele ofert lokat bankowych. Jedną z nich jest Lokata Cloud z oprocentowaniem wynoszącym 2,32% w skali roku. Jest to lokata jaką można założyć na 3 miesiące. Na depozyt możemy wpłacić od 500 złotych do 1 000 000 złotych. Jeżeli chodzi o oprocentowanie nominalne tej lokaty jest ono równe 2,55% w skali roku. Trzeba mieć założone w banku konto, aby móc założyć lokatę. Idea Bank we wszystkich swoich ofertach lokat bankowych wymaga, aby klient założył najpierw Konto Idealne, a dopiero potem może w pełni korzystać z ofert depozytów jakie ten bank przygotował. Lokata Deklasująca jest ciekawą propozycją depozytu w Banku BGŻOptima. Oprocentowanie na jakie mogą liczyć klienci tego banku jest równe 2,30% w skali roku. Jest to lokata na 3 miesiące. Można na nią wpłacić od 1000 złotych do maksymalnie 100 000 złotych. Lokata Nowa Kasa = Większy Zysk to kolejna z ciekawszych propozycji Plus Banku. Zakładając lokatę na okres trzech miesięcy możemy liczyć na oprocentowanie wynoszące 2,30% w skali roku. Kwota minimalna na tej lokacie to 5 000 złotych, zaś maksymalna 200 000 złotych. Warunkiem skorzystania z oferty jaki stawia bank jest założenie w nim konta osobistego.

Najważniejsze prawa kredytobiorcy

środa, luty 14, 2018

Kredytobiorca pragnący nawiązać dogodną współpracę z bankiem detalicznym lub firmą pożyczkową powinien skupić się przede wszystkim na poznaniu wszystkich przysługujących praw. W artykule otrzymasz listę najważniejszych praw kredytobiorcy w związku z podpisywaniem dowolnej umowy kredytowej. Dzięki temu nie popełnisz kluczowych błędów przy negocjacjach z doradcą kredytowym i ochronisz znacznie lepiej interesy gospodarstwa domowego porady znajdziesz na https://www.ulicafinansowa.pl.

Jakie prawa posiada kredytobiorca w praktyce?
Zaciąganie kredytu gotówkowego w aktualnych warunkach gospodarczych nie jest problematyczne. W dalszym ciągu jednak warto precyzyjnie monitorować umowy z instytucjami finansowymi, a także porównywać nowe możliwości na rynku pożyczek krótkoterminowych. W ten sposób wygenerujesz większe oszczędności przy obsłudze zobowiązania. Do najważniejszych praw kredytobiorcy należy wgląd do wszystkich informacji o kredycie gotówkowym, czy naturalnie innych formach zobowiązania. Chodzi już nie tylko o przekazanie szczegółowych informacji o kosztach całkowitych obsługi zobowiązania, ale o czytelność danych. Jeżeli nie rozumiesz prezentowanych informacji wystarczy poprosić doradcę kredytowego o ich szczegółowe, jasne omówienie. W przeciwnym wypadku masz prawo do wycofania się z podpisania umowy kredytowej, bez żadnych dodatkowych konsekwencji. Kredytobiorca posiada prawo do rozwiązania umowy w przeciągu czternastu dni od jej podpisania, bez podawania przyczyny. Poza tym możesz bez problemu pozyskać formularz umowy kredytowej, aby przeczytać wszystkie warunki w domu. Standardowo doradca w firmie pożyczkowej zachęca kredytobiorcę do natychmiastowego podpisania umowy, co jest próbą nacisku, pewnej manipulacji. Znajomość własnych praw umożliwia w dużym stopniu monitorowanie zachowań doradcy kredytowego i prognozowanie jakości współpracy w dłuższej perspektywie.

Podstawowa ochrona kredytobiorcy i odpowiedzialność za spłatę zobowiązania
Kredytobiorców chroni w dużym stopniu limit ustanowiony na oprocentowaniu nominalnym, a także na kosztach pozaodsetkowych. W obecnych warunkach funkcjonowania firm pożyczkowych nie można zmuszać kredytobiorcy do spłaty zawyżonych wartości pożyczki gotówkowej. W razie wystąpienia podobnego problemu kredytobiorca wchodzi pod ochronę wymiaru sprawiedliwości. W razie większych problemów formalnych z pożyczkodawcą kredytobiorca dysponuje naprawdę pokaźnym arsenałem środków obrony. Warto je wykorzystywać, aby oczyszczać rynek z nieuczciwych podmiotów. Kredytobiorca posiada tak naprawdę sporo praw, a jednocześnie dwa podstawowe obowiązki. To konkretnie spłata podjętego zobowiązania w założonym terminie oraz podawanie bankowi, czy firmie pożyczkowej danych o wartości zabezpieczeń, czy innych wymaganych do określenia ryzyka umowy. Banki detaliczne oraz firmy pożyczkowe funkcjonują w dość trudnym otoczeniu prawnym. Z drugiej strony to otoczenie przyjazne konsumentom. Nie dziwi zatem wyraźny wzrost zainteresowania kredytami gotówkowymi.

Prawo po stronie kredytobiorcy
Prawo w ostatnich latach zmienia się na korzyść kredytobiorców, ale to wcale nie oznacza, że możesz podpisywać dowolną umowę, bez szczegółowej analizy kosztów. Procedura udzielania kredytu gotówkowego z reguły eliminuje błędy ekonomiczne, natomiast formalnych często nie. Im bardziej rozbudowana instytucja finansowa, tym zazwyczaj większy nacisk na dopełnienie wszystkich obowiązków. Firmy pożyczkowe są narażone na negatywne opinie kredytobiorców, szczególnie w przestrzeni multimedialnej, co w wielu przypadkach uniemożliwia wręcz utrzymanie się na rynku.