Funkcjonowanie firm pożyczkowych jest w dużym stopniu zagrożone przez dynamiczne zmiany prawne, technologiczne, społeczne zainteresowanie pożyczkami. Dochodzi do tego ogromna konkurencja w branży, wyniszczenie cenowe, wchodzenie na rynek krajowy międzynarodowych korporacji z dużymi możliwościami monopolizowania pewnych grup docelowych. Jakich kierunków zmian na rynku kredytowym można się spodziewać w najbliższej perspektywie?

Wiarygodność firm pożyczkowych jest od lat dyskusyjna, a wszystko za sprawą nieuczciwych, zupełnie nieregulowanych podmiotów, w których dochodziło do nadużyć przy podpisywaniu umów z drobnymi klientami. W niektórych umowach dochodziło do przejmowania za bezcen majątku dłużnika, co powodowało wiele konfliktów na gruncie prawnym, a później społecznym. Legalne i wartościowe firmy pożyczkowe z polskim kapitałem cierpią najczęściej na nierzetelności innych biznesów. Z tego powodu Związek Firm Pożyczkowych ustalił niezależny rejestr podmiotów wyspecjalizowanych w udzielaniu pożyczek krótkoterminowych, a także ubiega się o większą kontrolę sektora przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rozszerzenie kontroli i szybki wgląd do rejestru wiarygodnych podmiotów autoryzowanych przez Związek Firm Pożyczkowych to szansa na oczyszczenie branży. Normy prawne wspierają obecnie kredytobiorców, ponieważ w tzw. „ustawie antylichwiarskiej” ograniczono koszty pozaodsetkowe. Teraz umowa kredytowa jest limitowana pod względem kosztów. Limit dotyczy oprocentowania nominalnego (do czterokrotności stopy lombardowej), kosztów pozaodsetkowych (wszystkich), opłat windykacyjnych (do tej pory wiele firm zawyżało cennik). Firmy pożyczkowe coraz chętniej przechodzą do internetu. Jedna firma rozwija się pod wieloma brandami, co umożliwia wykorzystanie efektu skali nawet przy niewielkim kapitale.

Większe zaufanie do firm pożyczkowych to potrzebny czynnik rozwoju branży. Teraz z pożyczek krótkoterminowych korzysta najczęściej pokolenie Y, zdecydowanie młodzi ludzie, u których rośnie świadomość ekonomiczna i chęć maksymalnego zabezpieczenia własnych interesów. Rynek kredytowy zyskuje na stosowaniu nowych technologii, na oczyszczaniu sektora z nieuczciwych kredytodawców, z rozsądnego ograniczenia limitów.

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego – podejście banków

W bankach detalicznych zabezpieczenie umowy kredytowej to właściwie obowiązkowy element. Banki komercyjne to podmioty odpowiedzialne za obsługę pożyczek krótko i długoterminowych, a także depozytów (oszczędności) społeczeństwa. Z tego powodu ograniczenie ryzyka utraty płynności przez tak duże instytucje finansowe nie wchodzi w grę i jest ograniczone odpowiednimi normami prawnymi, a także odgórnym nadzorem. Zabezpieczenie kredytu w bankach przybiera wiele form. Kredytobiorca bardzo często ma wpływ na kształt zabezpieczenia, co zwiększa nieco elastyczność współpracy. W artykule poznasz najpopularniejsze rodzaje zabezpieczeń w bankach komercyjnych.

Prawne zabezpieczenia kredytów to jedna z najważniejszych kategorii. Dokładna lista zabezpieczeń znajduje się w prawie bankowym. Prawne zabezpieczenia kredytów można rozbić na osobiste lub rzeczowe. Akurat rzeczowe zabezpieczenia to zdecydowanie najpopularniejsza pozycja w umowach o pożyczki długoterminowe. Ustanowienie hipoteki to jeden z przykładów. Za ustanowienie hipoteki najczęściej płacisz. Trzeba również dopełnić odpowiednich formalności związanych z potwierdzeniem praw własności do części lub całości nieruchomości. Zastawienie nieruchomości to popularna praktyka przy zaciąganiu kredytów gotówkowych na średnie – wyższe kwoty. Wniesienie dużego zabezpieczenia do umowy to automatycznie poprawa wszystkich wskaźników w rankingu dłużnika. Jeżeli dysponujesz niewielkimi dochodami, a posiadasz nieruchomość do zabezpieczenia umowy twoje szanse pozyskania dodatkowego kapitału rosną w znaczący sposób. Dobrze, jeżeli zaciągasz kredyt gotówkowy w banku komercyjnym, gdzie masz przy okazji rachunek osobisty. Wtedy w umowie pożyczkodawca zastosuje blokadę środków. Wystarczy tylko potwierdzona historia wpłat i krótka analiza.

W umowach kredytowych stosuje się jeszcze podpisanie weksla in blanco, poręczenia zgodne z normami prawa cywilnego, a nawet przejęcie długu. Wielu kredytobiorców szuka przed podpisaniem umowy, tzw. żyrantów. Nie jest to jednak zadanie proste i raczej dyskusyjne z towarzyskiego i biznesowego punktu widzenia. Żyrant bierze bowiem na siebie ogromne ryzyko, z reguły bez żadnej wartości dodanej. Co myślisz o zabezpieczeniach kredytów gotówkowych?

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.