Podpisując umowę kredytową zawsze potrzebne są do tego dwie strony. Z jednej mamy kredytobiorcę, zaś z drugiej kredytodawcę. Obie z osób wzajemnie się uzupełniają i są od siebie zależne. Kredytobiorcą jest osoba fizyczne, ale też i osoba posiadająca osobowość prawną oraz jednostka organizacyjna, która tej osobowości nie posiada. Kredytobiorca jest osobą, która otrzymała kredyt od kredytodawcy. W Polskim prawie osoba kredytobiorcy odnosi się tylko i wyłącznie do kredytu bankowego. Jeżeli osoba fizyczna zaciągnie kredyt konsumencki wówczas nie nazywa się kredytobiorcą, a konsumentem. Każdy kredytobiorca ma korzysta z kwoty jaką udostępnił mu kredytodawca w warunkach jakie zostały dokładnie określone w umowie. W zamian zobowiązuje się zwrócić pożyczone pieniądze łącznie z odsetkami w terminie jaki również został określony w umowie kredytowej. Kwota jaką musi zwrócić obejmuje również prowizję i wszelkie inne koszta związane z uruchomieniem kredytu. Bank ocenia jaka jest sytuacja finansowa klienta zanim udzieli mu kredytu i przez cały okres jego trwania kontroluje, czy na czas go spłaca.

Kredytodawca również może być osobą fizyczną, posiadać osobowość prawną lub być jednostką organizacyjną, która osobowości prawnej nie posiada. Jest to osoba, która udziela kredytu kredytobiorcy. W Polsce za kredytodawcę uznaje się bank, ale nie tylko. W przypadku udzielenia kredytu konsumenckiego może być nim również przedsiębiorca. Udziela on kredytu w ramach działalności gospodarczej jaką posiada. Jeżeli kredytodawcą jest bank może on oceniać sytuację finansową i gospodarcza konkretnego kredytobiorcy, a także może kontrolować na co wykorzystał kredyt i czy regularnie go spłaca.

Kredyt inwestycyjny.

Kredyt inwestycyjny jest jednym z kredytów bankowych jakie przeznacza się na finansowanie przedsięwzięć kredytobiorcy. Celem takiego kredytu jest pomoc w rozwinięciu wartości majątku przedsiębiorstwa, czy też jego modernizacja. Chcąc uzyskać kredyt inwestycyjny bank przeprowadzi analizę ekonomiczną i finansową przedsiębiorstwa, a wynik będzie uzależniał od tego czy kredytobiorca ten kredyt otrzyma. W przypadku kredytu inwestycyjnego kredytobiorca otrzyma pieniądze od razu w całej kwocie. Może być on również wypłacony w tak zwanych transzach, albo mieć formę linii kredytowej. Jeżeli uruchomiony jest w transzach, wówczas uruchomienie każdej z nich zostaje określone w umowie kredytu. Jeżeli kredyt będzie w postaci linii kredytowej również w umowie zostaną wpisane terminy i konkretne kwoty do wypłaty środków kredytobiorcy.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.